Slovak Czech English German Polish

Utorok, 23. januára 2001

Alebo nemám sily zachraňovať? Hore hlavy! Náš Boh je Všemohúci, dôverujme Mu! Nezasahuje v čase a spôsobom, ako si to my predstavujeme, ale tak, ako On uzná za dobré. Dva týždne trvala búrka na mori, keď loďou viezli apoštola Pavla ako väzňa do Ríma. Všetci stratili nádej na záchranu. Vtedy Pavel prehlásil: “Hore hlavy priatelia! Verím svojmu Bohu, že svoj sľub splní. On mi totiž dnes v noci cez anjela oznámil, že okrem lode všetci budeme zachránení na nejakom ostrove.” Tak sa aj stalo. Loď stroskotala a pre svoju záchranu musel každý niečo urobiť: nastúpiť do záchranného člna, plávať na doskách, trámoch, alebo voľne a dostať sa na breh. Dôvera neznamená nečinnosť. Pán Boh nepodporuje lenivosť! Dôvera vedie k aktivite a poslušnosti Duchu Svätému. Ústami proroka Izaiáša si Hospodin sťažuje na svoj ľud, že nedba na Božiu ponuku, nevnímal Božie volanie, nedôveroval Bohu, že On môže vykúpiť – zachrániť. Do podobnej situácie sú adresované slová v liste Židom. Kresťania strácali dôveru voči svojmu Pánovi v protivenstve a prenasledovaní. Boli duchovne unavení. Poznáme takéto situácie? Voláme k Bohu v pokání a úprimnosti a nič sa nedeje. Netrať dôveru, keď práve dnes prežívaš duchovnú únavu, vnútornú krízu, keď si unavený. “Bohu zver svoje cesty i všetky ťažkosti…” (ES 503)