Slovak Czech English German Polish

Streda, 24. januára 2001

Bože, učil si ma od mladosti a ja dosiaľ hlásam tvoje predivné skutky. Učiteľ a žiak. Žiaka nadchne dobrý učiteľ, predmet je obľúbený, úspech a spokojnosť je na obidvoch stranách. Na dobrého učiteľa človek spomína po celý život. – Najlepším učiteľom – Majstrom vyučovania je Pán Ježiš Kristus. On učí ako taký, ktorý má moc (Matúš 7,29). Nad múdrosťou a smelosťou prostých rybárov žasla židovská rada v Jeruzaleme (Skutky apoštolov 4,13). Vo veľkej vnútornej slobode vydávali svedectvo o svojom Pánovi. Vyznali, že viac treba poslúchať Boha ako ľudí. – Blahoslavený si človeče, ak od svojej mladosti si v škole Pána Ježiša. Zostávaj v Jeho slove, ži to, čomu si sa naučil. Aj dnes je nám darovaný deň, aby sme v praktickom živote ukazovali na svojho Učiteľa. – Podľa obsahu 71. žalmu usudzujeme, že pisateľ má život za sebou, je to vlastne akási modlitba starca podľa tela, no duchom je mladý, je žiakom Pánovým a chce ním zostať. Zároveň je svedkom – hlásateľom predivných skutkov Hospodinových. Máš skúsenosti so živým Bohom? Urobil niečo Pán Ježiš pre teba? Si vykúpené Božie dieťa v Kristu? Nezamlč, ale povedz to pokoleniu, ktoré prichádza po tebe prv, než odídeš z tohoto sveta.