Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 25. januára 2001

Kto sa snaží o spravodlivosť a láskavosť, nájde život, spravodlivosť a česť. Viera, láska, nádej! Máš ešte silu, snahu, myslíš si ešte, že dosiahneš spravodlivosť v tomto nespravodlivom svete, v tomto zlom a prevrátenom pokolení? Máš chuť aj naďalej preukazovať lásku svojim blížnym, keď teba nikto nemá rád a máš pocit, že ti ľudia lásku odplácajú nenávisťou? Stretávame, žiaľ, mnoho ľudí, ktorí rezignovali na mravné hodnoty, ktorí prehlasujú, že sa nevyplatí robiť niekomu dobre, že všade vládne nespravodlivosť. Ba dokonca povedia, že aj Pán Boh je nespravodlivý, keďže dopustil, aby sa im stala krivda. Od takého vyhlásenia je už len krôčik, aby človek rezignoval na život. Takýto názor nesmie ovládať naše myslenie. Božie slovo nás uisťuje, že Ježiš Kristus je pre nás múdrosťou, spravodlivosťou, posvätením a vykúpením (1.Korinťanom 1,30). Pre Jeho zásluhy je Božia láska rozliata v našich srdciach mocou Ducha Svätého. Kto našiel svoje, Bohom mu určené miesto v tomto živote, ten vyznáva, že sa mu veľmi páči jeho podiel a že na utešených miestach mu pripadla výmera (Ž 16,6). Veriaci človek má živú nádej, vidí za horizont, má večnosť vloženú do srdca a preto vyznáva, že to najkrajšie iba príde. Veriaci kresťania nie sú pesimisti ani optimisti, ale sú realisti, preto že Pán Boh je realita.