Slovak Czech English German Polish

Utorok, 30. januára 2001

Od najmenšieho po najväčšieho všetci sú ziskuchtiví, od proroka až po kňaza všetci sa dopúšťajú klamu. A ľahkomyseľne liečia rany môjho ľudu. Hovoria: pokoj, pokoj! Ale niet pokoja! To musela byť otrasná situácia, ktorú opísal prorok Jeremiáš v 6. kapitole. Boli skazení všetci od najmenšieho po najväčšieho. Zvrhli sa aj kňazi a proroci. Prevracali Božiu pravdu, zo slova Hospodinovho si robili posmech a nedokázali sa pritom ani červenať (6,15). Vytratila sa celkom pravá zbožnosť, ktorá povznáša ducha a mravy. Mesto na vrchu stalo sa rumoviskom. Soľ stratila svoju slanú chuť. Cirkev sa stala časťou tohoto sveta. Za príčinu takéhoto stavu prorok označil ziskuchtivosť. Lakomosť spôsobila totálne zdeformovanie. Aj Pavel píše, že láska k mamone je príčinou všetkého zla a zblúdenia od viery (1.Timotejovi 6,10). S lakomstvom je to ako s ohňom, ktorý je dobrý sluha, ale zlý pán. Varuje nás aj príklad Judáša (Marek 14,11). Bdejme! Celú 8. kapitolu 2. list Korinťanom venuje Pavel otázke dobročinnosti a jej transparentnému spravovaniu. Hospodárenie zboru musí byť tak prehľadné, aby vylúčilo akúkoľvek nedôveru. Počítanie ofier pri svedkoch, vyhlasovanie milodarov, verné zaobchádzanie so zverenými financiami sú testom pre vernosť pracovníkov v cirkvi. A má byť všetko v poriadku nielen pred Pánom, ale aj pred ľuďmi. To je dôležitá reč Písma.