Slovak Czech English German Polish

Streda, 31. januára 2001

Ak sedím vo tme, Hospodin mi je svetlom. V škótskom mestečku Innelane je kostol, v ktorom osemnásť rokov kázal telesnou slepotou postihnutý farár Dr. G. Matheson (1842-1906). Bol vynikajúci kazateľ, filozof, básnik a spisovateľ. Ale v kresťanskom svete ho urobila známym hlavne jeho pieseň: “Ó, láska, Ty ma nezradíš.” Napísal ju v deň, keď sa dozvedel, že sa mu už nikdy nevráti zrak a že dievčina, s ktorou bol zasnúbený, ho kvôli tomu opustila. Zdalo sa mu, že celý jeho život je úplne v troskách a ide len v ústrety temnote a opustenosti. Ale práve do najhlbšej tmy a bolesti mu zasvietilo veľké svetlo a zo srdca vytryskli verše volajúce k Bohu, ako k jedinej láske, ktorá nezrádza. – Prorok Micheáš vyznáva, že pre neho a pre Boží ľud v dobe temna zostal svetlom len Hospodin. A to je jediné svetlo, ktorého lúče nikdy nehasnú (Žalm 27). Najjasnejšie toto Božie svetlo zažiarilo do temnôt tohoto sveta v Ježišovi Kristovi (Ján 8,12). – Uprostred najväčšej tmy utrpenia tela i ducha preniklo do temnej duše kajúceho lotra svetlo Kristovej lásky a spôsobilo div – aj lotor dostal “podiel na údele svätých vo svetle”.