Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 01. februára 2001

Ich synovia, ktorí zákon ešte neznajú, nech ho počujú a učia sa báť Hospodina, vášho Boha, po všetky dni. Dnešné biblické heslo zo Starej i Novej zmluvy nám kladie na srdce zodpovednosť za deti. Táto zodpovednosť je určená jednoznačne: učiť deti Božiemu zákonu, vychovávať ich v Božej bázni a privádzať ich k Pánovi Ježišovi. Prečo sa Ježiš hneval na učeníkov, keď bránili deťom, aby tieto za Ním prichádzali? – Lebo vedel, že Ho deti veľmi potrebujú. Veď len On im môže darovať čisté srdce, zachovať ich od mnohých zhubných pokušení, ktoré na ne číhajú, ukázať im správny smer pre život a priviesť ich do kráľovstva Božieho. – Kresťanská zodpovednosť rodičov za dieťa nie je niečo vedľajšie, čo možno zanedbať, alebo prehliadnuť, ale je to zodpovednosť prvoradá a najdôležitejšia. Raz sa nás rodičov Pán Boh určite spýta, ako sme naložili s krstným sľubom a ako sme naložili s našimi deťmi. Pohoršiť dieťa, deformovať jeho dušu, je podľa slov Ježiša zločin, ktorý bude potrestaný (Marek 9,42).