Slovak Czech English German Polish

Sobota, 03. februára 2001

I pohliadnu na mňa, ktorého prebodli. Pieseň: “Bol si tam, keď môjho Pána ukrižovali?” (ES 598) nás vyzýva k hľadaniu a poznaniu toho, čo sa udialo na Golgote. Golgota je hebrejská skratka aramajeského slova Golgolta, čo v preklade znamená Lebka. Je to malý pahorok pri Jeruzaleme, kde na Veľký piatok ukrižovali Pána Ježiša Krista. Hrubý drevený kríž stal sa Božím oltárom, na ktorom svojou hroznou smrťou priniesol obeť vykúpenia za hriechy sveta, tiež za moje i tvoje hriechy. Jeho krv, preliata na kríži, očisťuje kajúceho hriešnika spod kliatby každého hriechu, vyslobodzuje od smrti večnej a z moci diabolskej a otvára dvere do nebeského domova. K. Royová v spise: "V posledných hodinách", opisuje svoje stretnutie s 20 - ročným mladíkom, ktorý v biednej chatrči v hrozných podmienkach zomieral na TBC. Keď sa ho krátko pred smrťou spýtala: “Kam pôjdeš po smrti?” – preletel mu po tvári blažený úsmev, otvoril do široka oči a povedal: “Do neba!” Na otázku: “Ako to vieš?” – odpovedal: “Lebo Kristus Pán zomrel za mňa na kríži.”