Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 05. februára 2001

Vtedy riekol Boh: Buď svetlo! A bolo svetlo. Neviem, či tieto riadky budete čítať ráno, na obed alebo večer. Chcem vám však položiť jednu otázku. Koľko slov ste už dnes povedali? Mnoho? Málo? Väčšina ľudí si myslí, že je dôležité, aby povedali mnoho slov, aby sa dostali k slovu. Z Božieho slova sa však dozvedáme niečo o tom, že nezáleží na množstve slov, ale na moci slova._x000D_ “Vtedy riekol Boh: Buď svetlo! A bolo svetlo.” To je moc slova. To však nie je ani zďaleka všetko. Moc Božieho slova tu nekončí. Boh chce a môže aj z teba svojim mocným slovom spraviť svetlo. Keď postavil na oblohu svetlo, dal mu jasné poslanie. Keď si z teba urobí svetlo, dá ti jasnú úlohu. Ži, ako dieťa svetla! Boh ti chce dať dokonca moc meniť slová na skutky. Ty budeš prinášať ovocie svetla. V tvojom živote ide skutočne o takúto transformáciu - premenu. Rozumieš tomu, čo Boh chce dnes s tebou urobiť? Máš dnes vo svojom srdci takúto túžbu po svojej vnútornej, duchovnej premene na dieťa svetla?