Slovak Czech English German Polish

Streda, 07. februára 2001

Ty, Hospodine, neodopieraj mi svoje milosrdenstvo! Tvoja milosť a vernosť nech ma ustavične chránia! Keď sa ocitneme v nejakej nepríjemnej situácii a nevieme si pomôcť, obrátime sa na niekoho, komu dôverujeme, s kým máme dobré skúsenosti. Urobíme to s nádejou, že on nám pomôže. On nám pomoc neodmietne. Pomoc a milosrdenstvo majú veľmi blízko. No milosrdenstvo je viac než pomoc. Milosť a vernosť je viac, ako jednorázová pomoc z istej kritickej situácie. A práve to by sme dnes mali pochopiť. Možno sme v úzkych, možno potrebujeme pomoc, potešenie, povzbudenie. Máme svojich priateľov, príbuzných, spolupracovníkov. Je to dobre, ale teraz je to málo. Oni zlyhávajú. Ty potrebuješ viacej…_x000D_ Náš problém totiž nie je v tom, že sme sa momentálne ocitli v akýchsi problémoch, ale v tom, že sme vo svojom základe pokazení, sme hriešni. Preto potrebujeme viacej, ako len ľudskú pomoc, ľudské porozumenie. My potrebujeme – Božie milosrdenstvo. Potrebujeme poznať milosť a vernosť Hospodinovu a do nej sa vložiť. Ak to takto urobíme, potom poznáme zmysel Božieho milosrdenstva, ktoré je v podobe zľutovania a odpustenia hriechov ustavične s nami. Na to sa možno spoľahnúť.