Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 08. februára 2001

Ako by som teda mohol spáchať takú veľkú nešľachetnosť a zhrešiť proti Bohu? Ľudia často hovoria o tom, že ten a ten človek má šľachetné úmysly a tamten si zasa počína veľmi nešľachetne. Tých šľachetných potom obdivujú a nešľachetných odsudzujú. V ľudských očiach sa to všetko javí ako isté morálne či nemorálne počínanie._x000D_ To slovo, ktoré máte dnes pred sebou, je iné. Ono totiž nehovorí nič o morálke. Je to slovo vybraté zo života známej biblickej postavy. Je to Jozef – syn Jákobov, ktorý ho povedal v chúlostivej situácii, keď bol v dome svojho chlebodarcu jeho manželkou navádzaný k hriechu. Aj vtedy sa to zdalo, že je to vec akejsi morálky. No Jozef hovorí, že je to vec poslušnosti Božej vôli._x000D_ My sme ľudia práve tak, ako bol Jozef. A žijeme tiež v tomto svete, kde sme všelijako navádzaní k neposlušnosti Božej vôli. Len sa pozrite dnes cez toto slovo okolo seba a uvidíte to. Poznáte, ako to funguje vo vašom vlastnom živote. Myslím si, že vám to môže pomôcť pri výchove k poslušnosti Božej vôli.