Slovak Czech English German Polish

Piatok, 09. februára 2001

Z hlbín volám k tebe, Hospodine. Pane, počuj môj hlas. Keď sme chodili do školy, učili sme sa na hodinách zemepisu, že najhlbšia priepasť na Morave je priepasť Macocha. V správach počúvame zasa občas o tom, ako kdesi hlboko pod zemou zasypalo baníkov. Spadnúť do priepasti je hrozná vec… byť zasypaný pod zemou je hrozná vec… Je hrozné, keď z takýchto miest ľudia volajú o pomoc. Sotva si vieme predstaviť hlbšie a tragickejšie miesta, z ktorých ľudia volajú o pomoc._x000D_ Božie slovo však hovorí o tom, že sú aj hlbšie miesta. Napr. taká slepota, hluchota, malomocenstvo, AIDS… To sú miesta, z ktorých počuť hlas volajúcich ľudí. No ani to nie je všetko. Je ešte nejedna hĺbka, z ktorej ľudia volajú… Tá najväčšia hĺbka sa volá hriech._x000D_ Žalmista túto hĺbku a stratenosť pred Bohom poznal. Poznal i to, že mu z tejto hĺbky nepomôže žiaden človek. Len Ten, ktorý v Ježišovi Kristovi zostúpil dobrovoľne do tejto hĺbky – Ten to dokáže. On ti môže pomôcť. Poznali ste však už svoju hĺbku hriechu? Poznali ste už Toho, ktorý jediný vám môže pomôcť? Alebo sa ešte vždy spoliehate na seba a na svojich príbuzných či priateľov. Ak je to tak, potom ste ešte veľmi hlboko…