Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 11. februára 2001

Nebuďte smutní, lebo radosť z Hospodina je vaša sila. Spôsoby, ako sa my ľudia radujeme, sú rôzne. Rôzne sú aj príčiny našej radosti. Viete, že sa niekto môže radovať i z toho, keď niekomu ublíži? Viete, že mnohí sa tešia pre svoj veľký prospech, ktorý majú z vojen a vrážd? Ľudský život je naozaj veľmi pestrý a každý z nás je iný. Keď žil Nehemiáš, nebolo tomu inak. Mnohí boli vtedy smutní, lebo stav Jeruzalema po zajatí bol žalostný. Všetko je spustošené._x000D_ No zvláštny zármutok sa ich zmocňuje vtedy, keď im prečítajú zákon Hospodinov. To je zármutok pokánia a ľútosti. A tu počujú slová povzbudenia. Ak je vaša ľútosť pravdivá a skutočná, potom dostanete novú silu. Vaše srdce bude potešené od Hospodina._x000D_ To je dobré posolstvo aj pre nás dnes. Boh chce aj dnes vyučovať smutných i všelijako trpiacich novej radosti. Ak plačom pravej ľútosti zaplačú naše oči, bude to nový počiatok. Počiatok novej radosti i sily. Boh bude na našej strane, keď naše srdce bude na strane Jeho zákona. Naše srdce musí však byť naplnené skutočnou, pravdivou ľútosťou nad naším životom. To je podmienka… ktorú musíme splniť.