Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 12. februára 2001

Spomedzi ich bratov vzbudím proroka, ako si ty, a vložím svoje ústa do jeho úst. Boží muž Spuergeon sa snažil za každých okolností verne zvestovať Božie slovo svojim poslucháčom. Nie všetkým poslucháčom sa to páčilo. Jeden z nich protestoval: “Čo kážete o hriechu, či nevidíte, že sme tu samí dobrí kresťania.” “Priateľ, idete k lekárovi, keď ste zdravý?” “Nie.” “A vyháňate chorých, ktorí v čakárni ordinácie čakajú na svoje lieky?” “Samozrejme, že nie!” “Načo ste potom sem prišli, keď vám nič nechýba? Prečo znepokojujete týchto, ktorí majú možno choré duše a čakajú liek z Božieho slova?” Potom verne kázal, nie svoje, ale Božie slovo na tému: Zdraví nepotrebujú lekára, ale nemocní.