Slovak Czech English German Polish

Utorok, 13. februára 2001

Hospodin je dobrý, jeho milosť trvá naveky a jeho vernosť z pokolenia na pokolenie! V malom prímorskom cirkevnom zbore, bolo zvykom požiadať miestneho brata farára o modlitby za tých príslušníkov rodín, ktorí odchádzali na dlhodobé zaoceánske plavby. V rámci výročitého zborového konventu nastalo nemalé vzrušenie. V štatistike kňaz uviedol. “V minulom roku sa devätnásti naši cirkevníci vydali na zaoceánske plavby. Vrátili sa len dvaja a sedemnásti zahynuli.” “Ako je to možné – nevieme, že by niekto z nich zahynul” pýtali sa cirkevníci. Dostali odpoveď: “Z devätnástich len dvaja sa prišli poďakovať – ostatní sú zrejme duchovne mŕtvi.” - Ako je to s tvojou vďačnosťou? Buďte vďační! (Kolosenským 3,15)