Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 15. februára 2001

Moje srdce ti pripomína tvoje slová: Hľadajte moju tvár! Hľadám tvoju tvár, Hospodine. Modlitebné spoločenstvo sa schádzalo k modlitbám za rodinu, ktorá sa ocitla vo veľkej núdzi. Počas modlitieb boli vyrušení hlasným klopaním na dvere. Keď otvorili dvere, vošiel syn jedného člena modlitebného spoločenstva. “Otec sa ospravedňuje, že dnes nemôže byť s vami, ale povedal mi, aby som priniesol na aute výsledok jeho modlitieb.” “Čo tým myslíš?”, pýtali sa ľudia prekvapene. “Poďte k autu a pomôžete mi priniesť: zemiaky, múku, udeniny, kompóty a ovocie.” - Učme sa dnes od Kornélia, ktorý dával ľuďom štedré almužny a ustavične sa modlieval k Bohu.