Slovak Czech English German Polish

Piatok, 16. februára 2001

Pery kňaza majú zachovávať poznanie a z jeho úst sa čaká náuka, lebo je poslom Hospodina mocností. Zomierajúci ranený vojak požiadal vojenského kaplána, aby napísal list jeho bývalej učiteľke nedeľnej školy. “Napíš jej, že zomieram ako skutočný kresťan, pretože ma verne učila Božie slovo v nedeľnej škole." O niekoľko dní prišla odpoveď. “Minulý mesiac som prestala učiť v nedeľnej škole, lebo som mala dojem, že moje učenie neprináša žiadne ovocie. Keď prišiel list z nemocnice od môjho bývalého žiaka, opäť som sa rozhodla pokračovať v učení. Pane, - odpusti mi moju netrpezlivosť a nedostatok viery." Aj z našich úst sa očakáva poznanie Boha a vyplnenie služby, do ktorej je každý veriaci postavený.