Slovak Czech English German Polish

Sobota, 17. februára 2001

Jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia. Čítal som o poľnom maršalovi Viliamovi Slimovi, ktorý počas 2. svetovej vojny velil britským vojskám v Burme. Mal zvláštny záujem o jedného svojho vojaka, ktorý bol veľmi skľúčený zlými správami z domu. Maršal požiadal vedúceho kňaza, aby poslal za ním svojho kaplána. Kaplán vojaka navštívil. Krátko po kaplánovej návšteve si zavolal maršál kňaza a sklamane mu povedal: “Jeden z vašich kaplánov bol navštíviť skľúčeného vojaka. Vypili si spolu čaj, milo sa porozprávali, ale kaplán mu neukázal to, čo potreboval vidieť.” “Čo to bolo?”, pýtal sa kňaz. “Muža na kríži!”, odpovedal maršál. - Áno – len Pán Ježiš Kristus môže uzdraviť naše jazvy, sklamania a skľúčenosť. On bol vydaný na kríž aj za tvoje hriechy. Ak Mu ich dnes úprimne vyznáš, úplne ti ich odpustí a dá ti nový život z Ducha Svätého. Aj ty budeš ospravedlnený skrze Jeho vzkriesenie. Nikdy nezabudni svedčiť o Mužovi na kríži a Jeho slávnom vzkriesení. Ježiš žije!