Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 18. februára 2001

Uskutočnil si predivné plány, od pradávna verné a pravé. “Prečo ma len nechcú pustiť tie zlé stráže do kráľovského paláca? Prečo?”, vzlykal chlapec pred vchodom do kráľovského paláca. Tak chcel vidieť skutočného kráľa. “Čo sa ti stalo? Prečo plačeš?”, sklonil sa k nemu mladý muž. “Ne … nechcú ma pustiť dnu, stále vzlykal. “Čo si chcel vidieť?” “Skutočného kráľa – na vlastné oči.” “Poď so mnou! Ja ťa k nemu zavediem.” Stráže zasalutovali mužovi a o pár minút chlapček videl kráľa. “Prečo mňa nepustili stráže a teba áno?” “Vieš, priateľ – ja som kráľov syn!” “To je úžasné!”, povedal stále prekvapený chlapec. - Pán Boh naplnil svoje predivné plány. Skrze Pána Ježiša Krista môžeš aj ty užívať všetky práva Božích detí. “Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi; tým, čo veria v jeho meno (Ján 1,12)."