Slovak Czech English German Polish

Streda, 21. februára 2001

Veď ma schová vo svojom úkryte v deň pohromy. Ukryje ma v skrýši svojho stánku. Žiť v Božom úkryte, v Božej ochrane, to je ten najlepší životný štýl. Mať úkryt, do ktorého sa môžete schovať v každej situácii, pred každou pohromou a nešťastím. Mať úkryt, v ktorom je pocit bezpečia a istoty: kto by ho nechcel mať? Ľudia priam túžobne, ba až chorobne hľadajú taký úkryt na rôznych miestach, v rôznych myšlienkach, u rôznych ľudí. Je však len jediný: u Boha. Háčik je len v tom, že tento úkryt je prístupný len jedinou bránou: bránou viery skrze Pána Ježiša Krista. Len viera vie o ňom, len viera ho vidí. Lebo ten úkryt je skôr vnútorný ako vonkajší. Je to úkryt v srdci, úkryt v “neviditeľnom”. Nie je to úkryt pre veci viditeľné, pre domy, majetky, zdravie, pozemský život, je to skôr úkryt pre Kráľovstvo Božie, pre zachovanie duše. Je to úkryt uprostred nepokoja, uprostred súžení. Pokročme aj dnes vierou k tomuto úkrytu.