Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 22. februára 2001

Či je ruka Hospodinova prikrátka? Teraz uvidíš, či sa ti splní moje slovo alebo nie. Toto je jedno z najsilnejších pokušení: že Boh je slabý, bezmocný, že Jeho ruka je prikrátka. Toto trápilo ľudí už v dobe Mojžišovej, toto trápilo rovnako v dobe apoštola Pavla kresťanov v Ríme. A toto pokušenie trápi nejedného kresťana dnes. Keby sa tak Boh prejavil! Keby potrestal bezbožných! Keby sa preukazoval ako mocný! Koľkokrát ste si to v živote priali?! Apoštol Pavel poukazuje na Abraháma, ktorý je pomenovaný otcom viery, alebo otcom veriacich. Oči viery vidia všetko ináč. Oči viery vidia a rozumejú, že Boh zasahuje a koná dnes rovnako, ako na počiatku, ako v dobe Mojžišovej a Abrahámovej. Oči viery vidia Boha silného. Oči viery robia človeka silným. Tak to chce náš Boh, aby sme videli Jeho konanie, Jeho divy a zázraky zatiaľ len očami viery. Ba ešte niečo chce viac: On chce, aby sme práve videním vo viere oslavovali Boha. Aby sme svojím svedectvom viery Jemu vzdávali slávu. Videli sme očami viery včera? Určite uvidíme niečo aj dnes.