Slovak Czech English German Polish

Piatok, 23. februára 2001

Neboj sa, hŕstka Izraela, ja ti pomáham - znie výrok Hospodinov - tvoj Vykupiteľ je Svätý Izraela. Tak sa zdá, že Boh je od počiatku Bohom “menšiny”. Je Bohom tých, ktorí sú slabí, utláčaní ponižovaní, prenasledovaní. Tých, ktorí nevedia byť bezohľadní, ani drzí, ani vystatovační, ani násilní. Možno nie sú menšinou počtom, ale sú vždy menšinou čo do vplyvu, rozhodovania, práv. Preto si dávajme pozor, aby sme netúžili byť súčasťou väčšiny. Aby sme netúžili po množstve, zástupoch, moci, sile, vplyve..._x000D_ Lebo buďme úprimní, my takmer vždy poškuľujeme po väčšine. Počítame, koľko nás je v nedeľu v kostole, koľko nás je na veľkých slávnostiach, aký máme priestor v televízií, rozhlase, novinách, túžime po tom, aby sme rozhodovali, aby sme sa podieľali na moci, aby sme sa zohrievali na výslní mocných. Dávajme pozor, aby sme neskĺzli z výšin viery. Neboj sa hŕstka. “Hŕstka” – to je Božia strana, na ktorej je Boh. Menšina nikdy nie je menšinou, pokiaľ je na jej strane Hospodin. A na druhej strane, márny je boj všetkých menšín o práva, pokiaľ nebojujú na strane Božej. Nuž neboj sa “hŕstka”. Neboj sa, že patríš k menšine, netúž po väčšine a množstve. Dbaj o to jediné: aby Boh bol na tvojej strane, aby si bol na tej strane, na ktorej je tvoj Vykupiteľ.