Slovak Czech English German Polish

Sobota, 24. februára 2001

Ja, Hospodin, povolal som ťa ku spáse, uchopil som ťa za ruku a stvárnil. Je to skutočne tak! Boh nás v Ježišovi Kristovi a skrze Ježiša Krista uchopil za ruku. Opakujem: V Ježišovi Kristovi a jedine v ňom a skrze neho. V Ňom, Božom Synovi sme spoznali Božiu lásku tak, ako nikde inde (Ján 3,16). Uchopil nás svojou silnou a zároveň láskavou rukou za našu slabú, často sa z Jeho ruky vytrhujúcu a utekajúcu na vlastné cesty. Dobre je to vedieť a spoznať aj pre dnešný deň. Aby sme sa tomu pevnému objatiu Božej ruky tešili, nech príde čokoľvek. Nič nás nevytrhne, ak nie my sami. Zohrejme si aj dnes svoje ruky v teplej Božej dlani. Nevytrhujme sa a neutekajme od Neho, ale radšej pokojne nech spočíva naša dlaň v Jeho ruke skrze vieru.