Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 25. februára 2001

Ak Hospodin nestráži mesto, márne bdie strážnik. Zdá sa to byť na prvý pohľad rozporuplné: Boží Syn, Ježiš Kristus vstupuje do Jeruzalema, kde s Ním svet urobí, čo sám chce. Obvinia Ho falošne, odsúdia, naposmievajú sa Mu, ublížia Mu. A Boh sa na to pozerá a nezasiahne. A do rúk tohto Boha máme vložiť svoje životy, naňho zložiť svoje starosti? Ale to je len povrchný pohľad. Lebo Boh, ktorý za tým všetkým stojí, ktorý takýmto spôsobom vedie k víťaznému koncu dejiny spásy, tento Boh, Hospodin, je mocný Boh. Taký mocný, že premáha hriech i smrť, i zatratenie. Premáha zlobu a víťazí láska. Je to mocný Boh a verne stráži nielen mesto, ale každého, kto sa vloží do Jeho ochrany. Je to Boh, ktorý sa naozaj verne stará o nás včera i dnes, i zajtra. Nebojme sa zložiť na Neho svoje starosti, dôverujme Mu. Vyskúšajme si aj dnes Jeho moc a lásku. Nešťastní sú všetci, ktorí vidia len Veľký piatok a nevidia veľkonočné ráno.