Slovak Czech English German Polish

Február

Nedeľa, 11. februára 2001

Nebuďte smutní, lebo radosť z Hospodina je vaša sila.

Čítať ďalej: Nedeľa, 11. februára 2001

Pondelok, 12. februára 2001

Spomedzi ich bratov vzbudím proroka, ako si ty, a vložím svoje ústa do jeho úst.

Čítať ďalej: Pondelok, 12. februára 2001

Utorok, 13. februára 2001

Hospodin je dobrý, jeho milosť trvá naveky a jeho vernosť z pokolenia na pokolenie!

Čítať ďalej: Utorok, 13. februára 2001

Streda, 14. februára 2001

Aj my budeme slúžiť Hospodinu, lebo on je náš Boh.

Čítať ďalej: Streda, 14. februára 2001

Štvrtok, 15. februára 2001

Moje srdce ti pripomína tvoje slová: Hľadajte moju tvár! Hľadám tvoju tvár, Hospodine.

Čítať ďalej: Štvrtok, 15. februára 2001

Piatok, 16. februára 2001

Pery kňaza majú zachovávať poznanie a z jeho úst sa čaká náuka, lebo je poslom Hospodina mocností.

Čítať ďalej: Piatok, 16. februára 2001

Sobota, 17. februára 2001

Jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia.

Čítať ďalej: Sobota, 17. februára 2001

Nedeľa, 18. februára 2001

Uskutočnil si predivné plány, od pradávna verné a pravé.

Čítať ďalej: Nedeľa, 18. februára 2001

Pondelok, 19. februára 2001

Tvoj Vykupiteľ, svätý Izraela, bude sa volať Bohom celej zeme.

Čítať ďalej: Pondelok, 19. februára 2001

Utorok, 20. februára 2001

Telo som nastavil tým, ktorí ma bili, a líca tým, ktorí mi trhali bradu. Tvár som si neukryl pred potupou a slinou.

Čítať ďalej: Utorok, 20. februára 2001