Slovak Czech English German Polish

Február

Nedeľa, 11. februára 2001

Nebuďte smutní, lebo radosť z Hospodina je vaša sila.

Register to read more...

Pondelok, 12. februára 2001

Spomedzi ich bratov vzbudím proroka, ako si ty, a vložím svoje ústa do jeho úst.

Register to read more...

Utorok, 13. februára 2001

Hospodin je dobrý, jeho milosť trvá naveky a jeho vernosť z pokolenia na pokolenie!

Register to read more...

Streda, 14. februára 2001

Aj my budeme slúžiť Hospodinu, lebo on je náš Boh.

Register to read more...

Štvrtok, 15. februára 2001

Moje srdce ti pripomína tvoje slová: Hľadajte moju tvár! Hľadám tvoju tvár, Hospodine.

Register to read more...

Piatok, 16. februára 2001

Pery kňaza majú zachovávať poznanie a z jeho úst sa čaká náuka, lebo je poslom Hospodina mocností.

Register to read more...

Sobota, 17. februára 2001

Jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia.

Register to read more...

Nedeľa, 18. februára 2001

Uskutočnil si predivné plány, od pradávna verné a pravé.

Register to read more...

Pondelok, 19. februára 2001

Tvoj Vykupiteľ, svätý Izraela, bude sa volať Bohom celej zeme.

Register to read more...

Utorok, 20. februára 2001

Telo som nastavil tým, ktorí ma bili, a líca tým, ktorí mi trhali bradu. Tvár som si neukryl pred potupou a slinou.

Register to read more...

KALENDÁR