Slovak Czech English German Polish

Február

Streda, 21. februára 2001

Veď ma schová vo svojom úkryte v deň pohromy. Ukryje ma v skrýši svojho stánku.

Register to read more...

Štvrtok, 22. februára 2001

Či je ruka Hospodinova prikrátka? Teraz uvidíš, či sa ti splní moje slovo alebo nie.

Register to read more...

Piatok, 23. februára 2001

Neboj sa, hŕstka Izraela, ja ti pomáham - znie výrok Hospodinov - tvoj Vykupiteľ je Svätý Izraela.

Register to read more...

Sobota, 24. februára 2001

Ja, Hospodin, povolal som ťa ku spáse, uchopil som ťa za ruku a stvárnil.

Register to read more...

Nedeľa, 25. februára 2001

Ak Hospodin nestráži mesto, márne bdie strážnik.

Register to read more...

Pondelok, 26. februára 2001

Budem očakávať na Hospodina, ktorý skrýva svoju tvár pred domom Jákobovým.

Register to read more...

Utorok, 27. februára 2001

Ber ohľad na to, že tento národ je tvojím ľudom.

Register to read more...

Streda, 28. februára 2001

Dom Júdov omilostím... , ale ich nezachránim lukom, ani mečom a vojnou, ani koňmi a jazdcami.

Register to read more...

KALENDÁR