Slovak Czech English German Polish

Február

Streda, 21. februára 2001

Veď ma schová vo svojom úkryte v deň pohromy. Ukryje ma v skrýši svojho stánku.

Čítať ďalej: Streda, 21. februára 2001

Štvrtok, 22. februára 2001

Či je ruka Hospodinova prikrátka? Teraz uvidíš, či sa ti splní moje slovo alebo nie.

Čítať ďalej: Štvrtok, 22. februára 2001

Piatok, 23. februára 2001

Neboj sa, hŕstka Izraela, ja ti pomáham - znie výrok Hospodinov - tvoj Vykupiteľ je Svätý Izraela.

Čítať ďalej: Piatok, 23. februára 2001

Sobota, 24. februára 2001

Ja, Hospodin, povolal som ťa ku spáse, uchopil som ťa za ruku a stvárnil.

Čítať ďalej: Sobota, 24. februára 2001

Nedeľa, 25. februára 2001

Ak Hospodin nestráži mesto, márne bdie strážnik.

Čítať ďalej: Nedeľa, 25. februára 2001

Pondelok, 26. februára 2001

Budem očakávať na Hospodina, ktorý skrýva svoju tvár pred domom Jákobovým.

Čítať ďalej: Pondelok, 26. februára 2001

Utorok, 27. februára 2001

Ber ohľad na to, že tento národ je tvojím ľudom.

Čítať ďalej: Utorok, 27. februára 2001

Streda, 28. februára 2001

Dom Júdov omilostím... , ale ich nezachránim lukom, ani mečom a vojnou, ani koňmi a jazdcami.

Čítať ďalej: Streda, 28. februára 2001