Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 01. marca 2001

Bude mi to dôvodom k radosti a chvále i na ozdobu u všetkých národov zeme, ktoré sa dopočujú o všetkom dobre, ktoré im spôsobím. Určite sa každý z nás raz dostal do situácie, keď mal pocit, že ho Boh opustil. Zrazu akoby všetko stálo proti mne - a to dokonca aj Boh - nič sa mi nedarí. V takejto situácii bol aj židovský národ. Zničený Jeruzalem, chrám v ruinách, národ v cudzine. A Boh ústami proroka zasľubuje obnovu Jeruzalema. Či Boh zavrhol svoj národ? pýta sa aj apoštol Pavel. Aj on hovorí, že Izrael spadá pod Božiu lásku a má plnosť zasľúbení od Hospodina. I my, ktorí sme Božím ľudom Novej zmluvy, môžeme mať dnes istotu: Boh je s nami! Boh nezavrhol a nezavrhne svoj ľud, aj keď sa musí na nás niekedy aj hnevať a trestať nás. Či Boh zavrhne svoju cirkev? Určite nie! A aj keď sa Boh hnevá a nás trestá, Jeho láska je nekonečná.