Slovak Czech English German Polish

Piatok, 02. marca 2001

Ty však vidíš trápenie a žiaľ, hľadíš a berieš to do svojich rúk. Mnohým ľuďom sa zdá, že Boh je síce suverénny Pán, mocný Vládca, ale že nie je ochotný vidieť stav, v akom sa ľudstvo a vôbec celá zem nachádza. Mnohokrát na adresu Boha zaznieva: keby Boh bol naozaj taký, o akom Biblia hovorí, nebolo by na zemi toľko zla. No akosi sme všetci, a to i kresťania pozabudli na to, že máme od Hospodina slobodnú vôľu a práve my ľudia sme tí, ktorí sme od Neho odišli. Ale aj napriek tomu sa Boh k nám skláňa. Ty vidíš trápenie a žiaľ... berieš to do svojich rúk, spieva žalmista o Božej láske. Aj Boží Syn sa vedel skloniť k nemocným, k zástupom, ale aj k vyvrheľom spoločnosti. A táto Božia súcitná a pomáhajúca láska nie je o nič menšia ani na prahu tretieho tisícročia. Predlož, ubiedený človek, svoje problémy Bohu. On sa ťa určite ujme a aj pre tvoj problém sa u Neho nájde riešenie.