Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 05. marca 2001

Neboj sa a nestrachuj sa! O strachu človeka a falošnej istote_x000D_ Kocúr vyšiel zo stodoly a v zuboch si niesol myš. Myška hrdo vyhlasuje: “Ako mi je fajn, aspoň nemusím ísť pešo.” My však dobre vieme, ako to s myškou za chvíľu skončí, hoci jej iné myšky v tejto chvíli závidia. My, alebo lepšie - ja sám, som v podobnej situácii, ak sa riadim napr. horoskopom, zľahčujem si svoju budúcnosť vyhlasovaním, že veď to nejako dopadne, že aj iní robia to isté ako ja a neboja sa! Počul som aj vyhlásenie (ako útechu), že ani v pekle nebudem sám, tak čoho sa báť! Kto takto rozmýšľa, jeho život má celkom iste vo svojich pazúroch diabol - nepriateľ ľudských duší. Pán Ježiš nás dnes s veľkou láskou pozýva, aby sme zobrali svoj kríž a nasledovali Ho každý deň – Lukáš 9,23. Ktosi raz povedal, že život s Pánom Ježišom je ťažký, ale bez Neho nemožný. Neboj sa a nestrachuj, vykroč do každého dňa s Pánom Ježišom, lebo v Jeho očiach si oveľa drahší a v Jeho rukách istejší, ako taký malý vrabčiak.