Slovak Czech English German Polish

Streda, 07. marca 2001

Dal si mi štít svojej spásy, tvoja pravica bola mi oporou. O moci človeka_x000D_ Evanjelista Moody raz povedal: “Presvedčte človeka, že ho Boh miluje a získali ste ho pre večnosť.” Potom rozprával príbeh o matke, ktorá hľadala svoju stratenú dcéru takým spôsobom, že dala do novín dcérinu fotografiu a pod ňou bol text: “Tvoja matka ťa stále miluje a čaká na teba. Vráť sa mi domov!” Keď si náhodný čitateľ všimol, že pred ním sediaca žena sa podobá na tú na fotke, tak jej prstom ukázal na fotku a spýtal sa: “Nie ste to náhodou Vy?” Tá sa rozplakala a vrátila sa domov... - Ľudia žijúci okolo nás možno nevedia, že Pán Ježiš, Boh ich miluje a čaká na nich. Ako im to povedať? V kresťanstve si ľudia myslia, že potrebujú moc na uskutočnenie zázrakov, uzdravovanie a vyháňanie démonov. Možno áno, možno nie, ale celkom určite potrebuješ moc k tomu, aby si poznal lásku Kristovu, ktorá prevyšuje tvoj rozum (Efezanom 3,18-19), a tak bol naplnený vo všetku plnosť Božiu. Byť plný Božej lásky znamená mať celú výzbroj Božiu v sebe. A to je väčšia moc ako atómové zbrane. Lebo najsilnejšia moc na tomto svete je moc Božej lásky. Ako ju využívaš?