Slovak Czech English German Polish

Piatok, 09. marca 2001

Pred Hospodinom budem chodiť v krajine živých. O budúcnosti človeka_x000D_ Jeden duchovný navštívil svojho kurátora a našiel ho na streche nového domu, pri zakladaní krytiny. Kričí zdola na neho, že čo robí. “Čakám príchod Pána Ježiša a pritom si staviam dom,” znela odpoveď. Koľkí to robíme opačne? Myslieť na večnosť? Teraz nemám na nič čas, lebo musím dokončiť dom. Zháňam si robotu a neviem na nič iné myslieť. Asi budem chorý, takže nepočítajte so mnou. A tak nás starosti o tento život oberajú o to najkrajšie. Hľadajte veci, ktoré sú hore, na to myslite, čo je hore, nie na to, čo je na zemi (Kolosanom 3,1-2). Text o vychvátení cirkvi končí slovami o potešovaní (1.Tesaloničanom 4,18). A Pán Ježiš povedal, že keď nám pripraví miesto, príde si po nás (Ján 14,1-3)._x000D_ Ateisti končia v hrobe, reinkarnisti budú zvieratá, ale deti Božie čaká nebeský domov, radosť, pokoj a spravodlivosť. Si Božie dieťa? Tak sa zahľaď do tej “krajiny živých” a potešuj sa týmito slovami.