Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 12. marca 2001

Aké hrozné je toto miesto! Nie je tu nič iné ako Boží dom a tu je nebeská brána. Nie všetko je dobré, čo sa človeku páči. Mnohé veci, v ktorých človek nachádza radosť a má ich rád, sú z hľadiska biblickej normy pochybné – často zlé. _x000D_ Keď sa však niečo zaľúbi Bohu, je to dobré a vždy prospešné na spásu._x000D_ Plnosť v Kristu, o ktorej hovorí náš text, znamená, že On, náš Pán úplne stačí na našu spásu, že nepotrebujeme nikoho okrem Neho. On je nebeská brána._x000D_ Nepotrebujeme nijakých prostredníkov, nijakých príhovorcov. Niet veci a potreby pre náš hmotný i duchovný život, ktorú by náš Pán nemohol naplniť. Na nás je len jedno: Aby sme ju neminuli. _x000D_ Učeník Peter raz povedal: “Pane, ku komu pôjdeme? Ty máš slová večného života.” Keby to bolo vždy aj naším vyznaním!