Slovak Czech English German Polish

Utorok, 13. marca 2001

Ty si však ten istý a tvoje roky sú bez konca. Ako dobre, že v tomto svete plnom premien, je niekto nemenný! Je to náš Boh. On svoje zásady nemení “podľa okolností”, ani svoje slovo podľa “svetového trendu”. Na Neho sa možno spoľahnúť aj vtedy, keď sme hlboko v temnotách zapríčinených svetom, aj vtedy, keď naše vlastné sily a dômysel zlyhali, “Keď všetko tam, Boh zostane nám, nad Ochrancu väčšia nie je krivda, klam…”_x000D_ Čoho a koho sa chytia tí, ktorí kráčajú “s časom” a prispôsobujú sa novým a novým požiadavkám doby? Novým bohom? My sa držíme svojho Boha – On sa nemení. _x000D_ Nebude zajtra iný, ako je dnes. Spoľahnite sa na to!