Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 15. marca 2001

Spravodlivosť nezachráni spravodlivého v deň, keď spácha priestupok. Ani bezbožný nepadne pre bezbožnosť v ten deň, keď sa odvráti od svojej bezbožnosti. Pokánie hriešnika je nebeská udalosť. Niet nič dôležitejšieho ako pokánie, ani v tvojom ani v mojom živote. To je obnovenie spretŕhaných vzťahov s Bohom, to je návrat domov, k Otcovi. Možno sa nám zdá, že mnoho vecí má v živote väčšiu cenu… Keby sme pripustili aj takéto stanovisko – dobre – v tomto živote majú cenu činy a rozhodnutia, ktoré zároveň so životom končia._x000D_ Keď zomrieš, tvoje dôvtipné riešenia života, tvoje duchaplné postoje, prestanú platiť, stratia akýkoľvek význam._x000D_ Ak však nebudeš robiť pokánie, nevojdeš do života večného – do Božieho kráľovstva. _x000D_ Večnosť s Bohom ti nikto ničím nenahradí – avšak do nej sa vchádza len cez pokánie a vieru.