Slovak Czech English German Polish

Piatok, 16. marca 2001

Posiela na zem svoju reč, rýchlo sa šíri jeho slovo. Určite je zhromaždenie v chráme potrebné. Je znakom spolupatričnosti k Božiemu ľudu. Pre mnohých je jedinou príležitosťou počuť Božie slovo._x000D_ Preto nezanedbávajte spoločné zhromaždenia – t.j. návštevu služieb Božích. Avšak nedomnievajte sa, že tým Váš duchovný život končí. Že návšteva chrámu je jedinou vašou kresťanskou povinnosťou a dosť. _x000D_ Evanjelium počuté v chráme sa musí prejaviť v našom dome. Svojím životom (i slovami) dokazujeme, že sme neboli len poslucháči, ale stali sme sa činiteľmi Slova._x000D_ Naše domy sa posväcujú prítomným Božím slovom. Nie Bibliou na stole, ale Bibliou preloženou do jazyka praktického života. Ináč sa návšteva chrámu stane zákonníctvom, pobožnou formalitou.