Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 18. marca 2001

Všetok ľud, uprostred ktorého si, uvidí dielo Hospodinovo. Obzerať sa späť neznamená nespomínať, čo pre nás vykonal Boh, z čoho nás vyslobodil, čím nám bol, ako milostivo nás viedol. Obzerať sa, znamená vracať sa “k žiadostiam tela a pýche života.” Ľutovať (v prenesenom zmysle) za egyptskými hrncami s mäsom, cibuľou a cesnakom, to je za dráždidlami k hriešnemu životu. _x000D_ Kto ľutuje za životom plným vzruchu, za tým, čo svojím novým životom “stratil”, ten nie je ešte zo starého myslenia vyslobodený. Ak sú ti drahšie “egyptské hrnce” ako život omilosteného hriešnika, tak svoju brázdu nového života s Bohom nedoorieš. Oráč sa musí pozerať dopredu, k cieľu, t.j. k zasľúbenému, raz skutočnému vencu, ktorý Pán dá za vernú prácu na Božom poli. _x000D_ Neobzeraj sa späť!