Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 19. marca 2001

Pas svoj ľud svojou berlou. Včerajšia nedeľa Oculi – oči, nás opätovne pozvala uprieť svoj zrak na Hospodina. On vyslobodzuje naše nohy z osídla (Žalm 25,15). Boží nepriateľ nám osídla vždy znova a znova rád nastaví. Sú lákavé a navonok vonkoncom nevyzerajú ako pasce. Za tým, čo Boží nepriateľ nazýva sloboda, nezávislosť, sebaurčenie, sa ľahko skrýva pasca bezohľadnosti a nesvornosti (nemusíš dbať na iných), pasca sebastrednosti a samospravodlivosti (si stredom všetkého, vystačíš si bez Boha), pasca sebazbožstvenia (vieš lepšie ako Boh, čo je dobré)._x000D_ Na zborovom zájazde sme mali sprievodcu, ktorý nám v úzkych uličkách, či na preplnených bulvároch ukazoval smer zdvihnutím veľkého farebného dáždnika. Vtedy sme lepšie pochopili, čo znamená mať dobrého pastiera s berlou, podľa ktorej sa možno orientovať. Kto stratí pohľad z berly dobrého Pastiera, komu ponuky Božieho nepriateľa prehlušia Ježišov hlas, ten spozná izolovanosť, bezmocnosť, stratenosť. Mnohokrát, až keď ich spoznáme, dokážeme oceniť, aký rozdiel je medzi izolovanosťou a silou spoločenstva, medzi bezmocnosťou a posilňovaním sa v Božej moci, medzi stratenosťou a dobrou orientáciou. Mnohokrát, až keď spoznáme tento rozdiel, dokážeme oceniť, čo je to kráčať životom pod vedením dobrého pastiera a vskutku vrúcne sa modliť: