Slovak Czech English German Polish

Utorok, 20. marca 2001

Hospodin, váš Boh, sám bojoval za vás. Pražský ev. farár Karásek spomína nasledovný príbeh: V zaplnenej hale sa koná pästiarsky zápas. Bojujú v ňom dvaja dávni súperi: satan a človek. Je to vyrovnaný boj. No zrazu diabol útočí, zasahuje človeka priamo do stredu tváre, potom nasleduje spodný hák a človek padá na zem. Diabol skáče po ležiacom človeku, zdá sa, že ho roztrhá. Už to nie je šport, ring je plný krvi.. Ale čo to: Pán rozhodca prestáva byť nestranný. Zdvíha človeka, podopiera ho. Tento je opäť v hre a nevídané je to, že rozhodca je s ním. Diabol sipí hnevom, reve na človeka: “Len počkaj, až zas budeš sám, tak ťa doriadim…” Rozhodca zamietavo ukazuje rukou a vraví: “Ba nie, človek už nikdy nebude sám – iba žeby to sám chcel; inak budeme stále spolu.”