Slovak Czech English German Polish

Streda, 21. marca 2001

Miloval som vás, hovorí Hospodin. Božia láska, toľko sa o nej napísalo, navravelo. Je to téma, ktorá z biblických tém asi najviac trpí devalváciou slova: asi najmenej sa premieta do praxe. Napriek mnohému povedanému a napísanému o Božej láske, sme nezriedka neschopní vidieť ju. V našich problémoch a skúškach sa totiž nepokorne a netrpezlivo Pána Boha pýtame: Kde je dôkaz o tom, že nás miluješ? (Veď keby si nás naozaj miloval, nestalo by sa nám to, či ono…). Kvôli prílišnej zahľadenosti do seba nám uniká, že Božiu lásku najlepšie spoznávame v Ježišovi – v Jeho trpezlivosti a zhovievavosti. Vďaka nej Ježiš odmieta zatarasiť nám cestu k odpusteniu, odmieta vzdať sa našej záchrany, nesie svoj kríž, slúži, obetuje sa. Uniká nám, že to, čo o Bohu v kostoloch vyznávame (totiž, že Boh je láska), sa má stať aj normou nášho rozhodovania i konania.