Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 22. marca 2001

Vskutku, ty si Boh, ktorý sa skrýva, Spasiteľ, Boh Izraela. Rabínov vnuk sa raz hral s iným chlapcom na skrývačku. Dobre sa schoval a očakával, že ho jeho kamarát bude hľadať. Keď však chlapec už dlho čakal, vyšiel z úkrytu, no kamaráta nikde nevidel. Spoznal, že ho vôbec nehľadal. Prišlo mu to veľmi ľúto, pribehol k deduškovi a nariekal, akého má zlého spoločníka. Rabínovi zvlhli oči a riekol: Tak je to aj s Bohom; skrýva sa, ale nikto Ho nehľadá._x000D_ Áno, Pán Boh je skrývajúcim sa Bohom. To značí, že Jeho predivné cesty spásy sa vymykajú nášmu ľudskému chápaniu a nemožno ich predvídať (Izaiáš 55,8-9). Je nám však útechou, že Pánu Bohu nezostáva nič skryté; ani naša bieda, ani bolesť, ani problémy, ani hriech. Preto nám poslal svojho Syna. On je ten skrytý poklad, ktorý môžeme nájsť. Kto má Krista, má otvorený zdroj všetkých skrytých pokladov múdrosti a známosti (Kolosanom 2,3). On je našou múdrosťou od Boha, spravodlivosťou, posvätením i vykúpením. Túto pravdu dobre ukry vo svojom srdci a nezataj ju pred nikým z tých, ktorých ti život privedie do cesty. Ak Teba nenájdem, môj drahý Kriste, naveky zahyniem, to ja viem iste. Príď, drahý Ježišu, vytúžený, ukáž sa, zmiluj sa, pomôž že mi. (ES 460,4)