Slovak Czech English German Polish

Piatok, 23. marca 2001

Budúcemu pokoleniu rozpovieme slávne skutky Hospodina, jeho moc a divy, ktoré urobil. Hriech v Biblii znamená: minúť cieľ. Ako kresťania často práve v tomto zmysle hrešíme, totiž, keď sa míňame cieľa, nenapĺňame poslanie, ktoré nám Pán Ježiš zveril: Odovzdávať ďalej, čo sme aj sami prijali – dobrú zvesť o Ježišovi, ktorý bol obetovaný za naše hriechy a ktorý vstal z mŕtvych. Ježišovo vzkriesenie je najslávnejším skutkom Hospodinovým, lebo nás uisťuje, že láska, dobro, pravda, spravodlivosť a život sú mocnejšie ako nenávisť, zlo, lož, bezprávie a smrť. Naša viera má často uši, zdá sa, že už zriedkavejšie ruky a neraz akoby vôbec nemala ústa. Pritom odovzdávať iným evanjelium treba nielen pomocou rúk, ale aj slovom. Naše činy i naše pery majú ďalej tlmočiť dobrú zvesť. Hovorí všetko, čo robíme i vyslovíme, dokonca hovorí aj to, čo neurobíme a zamlčíme.