Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 25. marca 2001

Pijú víno z čiaš a najjemnejším olejom sa natierajú, ale necítia žiaľ nad troskami Jozefa. Laetare – radujte sa! Tak sa volá dnešná 4. pôstna nedeľa. Radovať sa v pôste, sa zdá byť protichodné. Protichodné počínanie vykresľujú i dnešné texty. V prvom prorok Ámos popisuje konanie tých, ktorí v jeho dobe vládli Božiemu ľudu. Netrápia sa nad nebezpečenstvom, ktoré mu hrozilo. Naopak, víno pijú z čiaš, ktoré sa používali pri bohoslužbe, natierajú sa olejom, ktorého prvotiny mali byť obetované Pánu Bohu. Z náboženstva si urobili nástroj vlastných plánov. Vo svojom sebectve a ľahostajnosti neberú ohľad ani na Pána Boha, ani na blížnych. V druhom texte Pavel prízvukuje, že sebectvo ani ľahostajnosť nemajú miesto v Božom kráľovstve. Nabáda k tomu, čo je dôvodom radosti i v pôste – v dobe pokánia a vážnosti: Ak sa stretneme s niekým, kto nehľadá iba svoj prospech, ale to, čo osoží inému, máme vždy dôvod k radosti. A najväčšou radosťou života je pomáhať iným. Kto sa uzavrie do seba, stará sa len o svoje problémy a nevidí blížneho, ten stráca životnú radosť a jeho život ostane prázdny. Pán Ježiš nás zachránil od večného zahynutia a nehľadel na to, že Ho to stálo obeť najvyššiu – život. Nech toto odumreté zrno nezostane ani pri nás bez úrody.