Slovak Czech English German Polish

Utorok, 27. marca 2001

Neboj sa ich, lebo ja som s tebou, aby som ťa vyslobodil - znie výrok Hospodinov. “Neboj sa ich” – koho sa týka slovíčko ich? Podľa Jeremiášovho proroctva ide o neverných Izraelcov, ktorým mal prorok zvestovať. Pre ich neveru sa Jeremiáš obával ich nepriateľstva. Niekedy máme dojem, že našich nepriateľov je toľko, ako vĺn na mori, na ktorom sa zmietali učeníci v loďke. Všetky vlny bežia proti nám a kymácajú naším životom – vlny ťaživej ekonomiky, vlny chorôb alebo úrazov, vlny smrti blízkych, vlny zrady alebo opustenia našimi priateľmi. Pri každej podobnej situácii nám Pán Boh hovorí posmeľujúce slovo: Neboj sa ich, lebo ja som s tebou. Premoženie nepriateľského okolia je v Božích rukách, Ježišov zápas utrpenia to výrečne dosvedčuje. Len či o tie ruky Božie stojíme a o ich pomoc prosíme. Malá slovná hračka nám napokon môže ukázať aj najväčšieho nepriateľa, ktorého treba prekonávať. Slovíčko “Ich” v nemčine znamená “Ja”! I moje hriešne a slabé “Ja” Pán Ježiš dokáže utíšiť a prekonať svojím pokojom. Musím však prijať Jeho prítomnosť a pomoc.