Slovak Czech English German Polish

Streda, 28. marca 2001

Napriek tomu verím, že uzriem Hospodinovu dobrotu v krajine živých. Krajina – mesto – to sú slová, ktoré v nás vyvolávajú predstavu domova, bývania. Ak pisateľ listu Židom hovorí o hľadaní trvalého mesta, predstavme si jeho dobu, v ktorej bývať na vidieku, znamenalo byť vystavený akémukoľvek nepriateľovi. Bývať v meste za pevnými hradbami, bolo akou–takou zárukou bezpečia. No aj neporaziteľné mestá padali (Jericho, Babylon, Ninive). Tieto skúsenosti neistoty na zemi, spojené pre kresťana s nepriateľským postojom diabla a jeho posluhovačov, roznecujú v nás túžbu po istom bezpečnom prebývaní. To však bude až v nebesiach. Hradby Božej milosti, brány Božej spravodlivosti a stráž Božej lásky zaručujú skutočný pokoj a radosť v Božej prítomnosti pre tých, ktorí podľa Ježišových slov vytrvajú vo vernosti (Lukáš 21,19) a v láske (Ján 15,17).