Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 29. marca 2001

Hospodin potešil svoj ľud, vykúpil Jeruzalem. Počúvať dobré správy je veľmi dôležité. Správy v masmédiách sa omnoho viac venujú správam negatívnym. Zvesti o tragických udalostiach, chybných rozhodnutiach, nemravnom chovaní podrývajú náš pokoj, zasievajú beznádej, často spôsobujú nepriamo aj naše mravné alebo osobné zlyhanie. Ak zlyhávame, nemôžeme byť zdrojom potešenia ani pre druhých. Je veľmi dôležité počúvať aj dobré správy. Kde ich však vziať, keď vo svete je toľko zlého? Keď mám už všetkého dosť, keď nevládzem zniesť nepokoj a napätie, ktoré je okolo mňa, siaham po Biblii. To, čo mi Boh dáva vo svojom Písme, vždy dokáže potešiť. Aj vtedy, keď ma kritizuje, napomína. Dobrá správa Biblie totiž nikdy nehovorí ku mne bez lásky. Využívaj hojne tento zdroj dobrých správ a nenechaj si ich len pre seba.