Slovak Czech English German Polish

Piatok, 30. marca 2001

Tí, čo tvoju spásu milujú, nech vždy hovoria: Boh je veľký! Veľký je Hospodin – na to by sme sa mali rozpamätať pri každom stretnutí s malosťou človeka. Malá láska, ktorej sme schopní, si pýta veľkého Boha, ktorý nás naučí milovať. Malá nádej, slabé vyhliadky do budúcnosti volajú po veľkom Bohu, ktorý má plán nielen pre každého človeka, ale aj pre celé stvorenie. Malé prízemné, sebecké a deštruktívne myšlienky, ktorými sa opája svet, si pýtajú veľkého Boha, ktorý dáva absolútne pravdy, vždy platné pravidlá a osvedčené riešenia. Boh je veľký v láske, v ktorej prišiel do sveta, v pravde, ktorú zvestuje v Biblii, v milosti, ktorej nebude nedostatok pre žiadneho kajúcnika. Boh je veľký. Prečo by sme nemali prežiť dnešný deň s Bohom?