Slovak Czech English German Polish

Sobota, 31. marca 2001

Potom vás pokropím čistou vodou a budete očistení. Čistota – pol života. Ako deti sme k tomu dodávali: a špina celý. Ak by sme to vzali z duchovného hľadiska, je to vlastne pravda. Špina hriechu skutočne zasahuje život celý. V špine žiť je nebezpečné, ak nie sme dostatočne odolní, alebo zaočkovaní proti chorobám. Očistenie a imunitu proti hriechu nedostaneme žiadnou dezinfekciou a injekciou, na žiaden poistenecký preukaz, tobôž za peniaze. Očistenie od hriechu a imunita proti smrti je darom života od Boha. Koľkokrát sa pýtam detí pri vyučovaní, či budú spasené, zvyčajne odpovedajú, že nevedia, nie sú si isté, lebo nie sú dosť dobré. Ale Biblia hovorí jednoznačne, že dobrými môžeme byť až potom, keď prijmeme spasenie, nie naopak. Nechcime obracať naruby Božie poriadky. Prijmime očistenie, ktoré ponúka Pán Boh. Práve teraz v pôstnej dobe sa podáva tak hojne vo zvestovanom slove, volajúcom k pokániu a pri sviatosti večere Pánovej. Chceme byť čistí – nechajme sa očistiť.