Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 01. apríla 2001

Kto to pôsobí a koná? Ten, čo od počiatku povoláva pokolenia. Ja, Hospodin, som prvý, aj s poslednými som ešte ja. Pre správny duchovný život je veľmi dôležité, aby veriaci človek osobne zažil Božiu blízkosť, aby osobne poznal svojho Pána a žil s Bohom ako s najbližšou bytosťou svojho života. Rovnako dôležité však je zachovať vo svojej viere, svojom poznaní Boha i rozmer Božej veľkosti, všeobsiahlosti. Pána Boha si nemôžeme privatizovať pre seba. On je náš osobný Spasiteľ, ale neprišiel na svet len pre mňa jediného. Rovnakou láskou a rovnakou opaterou zahŕňa aj ostatných veriacich a – čuduj sa svete – miluje aj tie svoje deti, ktoré Ho ešte nepoznajú. Miluje ich a chce sa im dať poznať. Ak Boh miluje prvých aj posledných, ak má svoje deti vo všetkých pokoleniach sveta, prečo by sme my mali svoju lásku, svoju pozornosť v modlitbách, svoju službu obmedzovať len na nami vyvolených? Pán Ježiš sám nás upozornil, že Jeho ovce môžu byť z rôznych ovčincov. Nedeľný deň je pre nás vždy upozornením na to, že vo viere nestojíme pred Bohom sami, ale vždy aj zaradení do spoločenstva, ktoré nás nesie k Bohu, a ktoré máme aj my k Bohu prinášať na modlitbách.