Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 02. apríla 2001

Otec zvestuje synom, že si verný. Výchova detí je dôležitá vec. Deti totiž svojich rodičov milujú a najlepšie od nich prijímajú poučenia, spôsoby. Od rodičov si deti osvoja spôsob života. Sú pozorné, všeličo si všímajú, dobré i zlé, správne i nesprávne. Počnúc od hygieny, čistenia zubov, až po milovanie pravdy, spravodlivosti, až po vieru v Ježiša Krista._x000D_ Často vidíme, že rodičia sa venujú svojim deťom vo všetkých možných veciach, najmä sa im snažia zabezpečiť vzdelanie a postavenie v živote, ale veľmi často zabúdajú odovzdávať evanjelium Ježiša Krista o spáse. Veľmi často zabúdajú povedať deťom o Božej vernosti, veľmi často zabúdajú privádzať svoje deti ku Pánu Ježišovi. Veľmi často sa zabúdajú s deťmi doma spoločne modliť, spoločne čítavať Bibliu, spoločne rozprávať o veciach spásy. A tak vyrastá generácia za generáciou, ktorá si viacej váži hmotné veci, ako duchovné, ktorá veľmi málo rozumie spáse, ktorá je sústredená len na získavanie pozemských majetkov a to aj nečestným spôsobom. Všimnime si aj dnes svoje deti i vnúčatá: nezabudli sme ich priviesť k Ježišovi, odovzdali sme im evanjelium v plnosti? Nebudú raz na nás žalovať, že sme im nedali to hlavné?