Slovak Czech English German Polish

Streda, 04. apríla 2001

Ja som urobil zem i človeka som stvoril na nej. “Len Bohu budeš sa klaňať a Jemu samému budeš slúžiť.” To neplatilo len pre diabla, keď pokúšal Pána Ježiša na púšti. To platí aj pre nás. Sme povinní vzdávať Bohu najvyššiu úctu, lebo od Neho máme možnosti k životu. Od Neho pochádza všetko. Vyvarujme sa však nevďačnosti a samozrejmého prijímania Božích darov v živote. Vyvarujme sa pýchy a mylnej domnienky, že človek (ja) osobne (som) je strojcom všetkých úspechov a všetkého dobrého v živote. Nedajme sa zlákať falošnými sľubmi pokušiteľa, že nám všetko dá, ak mu budeme slúžiť. Počul si dnes? Boh stvoril nebo i zem, more i pramene vôd.