Slovak Czech English German Polish

Piatok, 06. apríla 2001

Aké veľkolepé sú tvoje diela, Hospodine, aké prehlboké tvoje myšlienky! Aj keby sme mali nahromadené vedomosti všetkých nositeľov Nobelovej ceny a poznali obsah všetkých kníh v mestskej knižnici a boli naprogramovaní údajmi všetkých počítačov, ale nepoznali by sme Kristovu lásku, znamenalo by to, že sme sa dostali stranou od skutočnosti. My však môžeme vykročiť krokmi viery do tejto Kristovej skutočnosti a môžeme sa modliť, aby sa dostali do nej aj druhí.